Knjiga

Sadržaj knjige
Sistem grejanja i klimatizacije u OŠ “KOSTA TRIFKOVIĆ” Novi Sad

Potencijalni prostor za montiranje solarnih kolektora na OŠ “KOSTA TRIFKOVIĆ” Novi Sad
Učenici OŠ “NIKOLA TESLA” Novi Sad slušaju prezentaciju
Obuka učenika OŠ “JOŽEF ATILA” Novi Sad
Obuka nastavnog kadra u OŠ “NIKOLA TESLA” Novi Sad

 

O projektu “Zeleni Novi Sad” u OŠ “SONJA MARINKOVIĆ” Novi Sad

Seminar u OŠ “MARIJA TRANDAFIL” Veternik
Solarni kofer
Testiranje učenika o stečenom znanju nakon predavanja
Prezentacija projekta u OŠ “NIKOLA TESLA” Novi Sad