Učestvovanje na stručnom skupu, koji je održan 10.03.2018.g. u ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, pod nazivom "Zelena škola-laboratorija na daljinu" čiji je cilj promocija i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije u APV.

Februar 2014.g. Na -6 stepeni Prosperitet u Novom Sadu okupio nezadovoljne potrošače struje i gasa zbog nerealnih računa

Sa protesta Prosperiteta ispred Srbijegasa